روستای ارلان  ارلان یعنی قرار گرفتن در میان کوهها چون اطراف ارلان هم تماماً کوه می باشد . دوستان عزیزی که خاطراتی از مردان گذشته روستای ارلان ودیگر روستاها هم دارند.باما در میان بگذارید تا ما  از آنها استفاده کنیم ودیگران هم از آنها استفاده نمایند. در مورد تلاش برای رضای خدا ومردم باشد مانند حاجی میر آقا که هم روستا بود هم آشنا با درد مردم بود خدا رحمت کند مرد پاکی بود

Aralan is a very beautiful and interesting village

in Azarbyjan shargi,Iran  between Mishoo mountains.

روستای ارلان بسیارجالب وزیبا واقع درمیان کوههای میشو آذربایجان درایران

القریةِ الارلان فِي الاِرتفاع الجبل المیشوالآذربایجان في الاِیران المکان الممتاز الجمیل

http://aralan.aslblog.ir           http://aralan.mahdiblog.com           http://aralan.mahdiblog.com

http://aralan95.blogsky.com           http://aralan95.blogfa.com  

http://aralan95.mihanblog.com         http://aralan.boldfa.com          http://aralan.aramblog.ir

اگر به روی تصویر روستا کلیک کنید مستقیم به کانال طبیعت سبز ارلان می پیوندی  با ما باشید تا از طبیعت سبز ارلان لذت ببرید.متشگریم شماره تلگرام  09141904474

 

09141904474کانال طبیعت سبز روستای ارلان


روستای ارلان

 

تاسوعای حسینی در باغلار ارلان

عکسی از حاجی علی

ورود هیئت عزاداران مقیم مرند به روستای ارلان در روز تاسوعای حسینی

عکسی از حاجی علی

حاجی علیعکسی ار حاجی علی

 

مهمانان عزیز برای صرف شام در مسجد جامع روستای ارلان در شب عاشورای حسینی

 

 

 

 

 

شاخصی ارلانیها در شب عاشورای حسینی در ارلان

روز عاشورای حسینی و شبیه خوانی در روستای ارلان سال 98


روستای ارلان

محرم در مرند

محرم در حسینیه بزرگ امام .شروع مراسم حسینی از اول محرم از مقابل حوزه با ی تا حسینیه بزرگ

مرند

دوم   نماز در حسینیه

مرند

. قسمت سوم 

مرند

و قسمت چهارم نوحه ی . هر روز توسط یک نوحه خوان مرندعکسی از حاجی علیو در قسمت آخر شام نذری برای تمامی مهمانان می دهند . بسیار با نظم و با ادب برخورد می کنند . از اول محرم تا سوم شهادت امام حسین (ع) همه روزه هست.

عکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علی

محرم در روستای باغلار ارلان

در نهم محرم یا تاسوعای حسینی روستای باغلار ارلان روستای ارلان را دعوت می کنند برای مراسم تاسوعا و صرف نهار در باغلار ارلان واز جا های دیگر هم می آیند همه با جان دل از  مهمانان پذیرای می کنند قبل از نهار ی وشبیه خوانی اجرا می کنند در پایان برا ی صرف نهار به خانه ها می روند بعد از نهار همه به سمت خانه خود حرکت می کنند اکثر مهمانان از روستای ارلان می باشند ودر مقابل در روز عاشورای حسینی همه ای روستای باغلار ارلان در روستای ارلان مهمان هستن چون قبلاَ روستای باغلار ارلان از طرف ارلان دعوت شدن    خداوند اجر دهد

عکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علی

محرم در روستای ارلان

در روز عاشورای حسینی در روستای ارلان که اهالی محترم باغلار ارلان را هم دعوت می کنند هم برای مراسم ی و شبیه خوانی وبعد از آن برای صرف نهار حسینی به خانه ها برای پدیرای از مهمانان عزیز می روند

 عکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علی عکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علی

محرم در روستای محبوب آباد

محرم در روستای محبوب آباد 8 محرم در روستای محبوب آباد مرند مهمانی عمومی برای مهمانان امام حسین (ع)  و دعوت از اهالی محترم انامق برای مهمانی بزرگ درهشتم محرم در  محبوب آباد برای ی ونهار در هر خانه  تقریبا  100 نفر مهمان می باشد با جان و دل از مهمانان پذیرای می کنند ودر نهم محرم در روستای انامق دعوت هستن ودر روز تاسوعای حسینی در انامق برای مراسم ی و صرف نهار می روند در انامق و در محبوب آباد باهم دو روستا ی می کنند با جماعت زیاد وبا شور حسینی بسیار با جذاب و دیدنی می باشد

عکسی از حاجی علی

 

عکسی از حاجی علی

محرم در روستای انامق

تاسوعای حسینی  در روستای انامق با مهمانی عمومی وبسیار باشور با جماعت بسیار زیاد مهمانان اصلی از روستای محبوب آباد هستن چون آنها در هشتم محرم روستای انامق را دعوت می کنند در مقابل در روز تاسوعا روستای انامق روستای محبوب اباد را دعوت می کنند برای مراسم حسینی و صرف نهار بسیار با شور حسینی می باشد خداوند اجر دهد

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

 

 

 

 

عکسی از حاجی علی

محرم در روستای فارفار

عاشورای حسینی در روستای فار فار با مردم بامحبت و با شور حسینی هر کس که  مهمان هست ئارد روستا می شود از او با گمی پذیرای می کنند با احترام زیاد برخورد می کنند 

عکسی از حاجی علی 

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

 

 

عکسی از حاجی علی عکسی از حاجی علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محرم در روستای اربطان

محرم در روستای اربطان مرند دسته شاخصی با جماعت زیاد وبا شور حسینی زیاد  از روستا شروع و در باغ رحمت و یا قبرستان پایان می رسانند تا اذان تمام می شود بزرکترین دسته سفید پوش شاخصی بود خداوند قبول کند

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

 

 

 

 

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

 

 

 

 

عکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

 


روستای ارلان
  ماه محرم حسینی
پیشاپیش رسیدن ماه حزن اندوه  محرم حسینی را بر شیعیان علی (ع) تسلیت می گویم

دیدار دو هیئتدیدار دو هیئت دیدار دو هیئتدیدار دو هیئتدیدار دو هیئت

رسمهای روستای باغلار ارلان در روز تاسوعای حسینی وعاشورای حسینی

در روز تاسوعای حسینی قبل از ظهر شبیه خوانی می خوانند بعد از تمام شدن شبیه خوانی همه در منزل احسان می دهند برای مهمانان تاسوعای حسینی خیلی مهمان دوست و هرچه از دستشان می آید مهمانی می دهند در روز عاشورا همه ای باغلاریها در  روستای  ارلان مهمان هستن

عاشورای روستای باغلار ارلانعاشورای روستای ارلانعاشورای روستای باغلار ارلان    

به نام خدای حسین (ع)

رسم های محرم در روستای ارلان

1-بعد از قربان شروع می شود اول شاخصی بعد از شام شعرهای که در شاخصی می گویند در دو دسته گفت گو می کنند این است

 دیدار دو هیئتدیدار دو هیئت

1 -شاخصی جواب واخصی دوبار

 2-حسن جواب حسین دو بار

3-عباس جواب علی دوبار

4-مظلوم جواب حسین دوبار

5-سوسوز جواب حسین دوبار

6-یالقزجواب حسین دوبار

7-عطشان جواب حسین دوبار

8-غریب جواب حسین دوبار

9-شهید جواب امام دوبار

بعد از پایان دوباره تکرار می کنند به مدت دوساعت بادسته های بسیار بامنظم و با ادب با تعداد افراد زیاد وبا شور حسینی همان شعر هارا می خوانند وسینه می زنند باآرامش خواسی درموقعه ی یک پا جلو همگی یک پا عقب هماهنگ بانظم زیبا حرکت می کنند هر موقعه پا به جلو می رود دست به سینه یا پا عقب می رود باز دست به سینه خلاصه جهت به یاد ماندن یاد حسین (ع) وشهدای کربلا

2-ی

1-ی دستی وبا دست سینه می زنند بعد از شاخصی شروع می شود و یک نفر از کتاب نوحه می خواند بقیه بااهنگ آن وتبل  سینه  می زنند

دیدار دو هیئتدیدار دو هیئتدیدار دو هیئتدیدار دو هیئتدیدار دو هیئتدیدار دو هیئت

2-ی با زنجیر که در همه جا دیدای با همان زنجیرها به دوش چپ وراست با آهنگ نوحه خوان وتبل می زنند به آرامی نه به اینکه به خودشان ضرربرسانند شروع ی در مسجد های کوچک است وبه طرف مسجد جامع روستا حرکت می کنند حالا سه دسته می باشد یکی گوچه بالا دوم گوچه پایین سوم    همگی بعد از شاخصی آرام آرام به طرف مسجد جامع حرکت می کنند ودر مسجد جامع باهم ی می کنند چه آنهای که هستند چه مردم عادی همه باهم نیم ساعت ی می کنند

3-بعد از ی نوحه خوان ها یکی یکی برای نوحه خوانی بلند شده نوحه در مدح امام حسین واهل بیت ویاران آن امام شهید می خوانند

4-در آخرین قسمت به منبر می رود وسخنرانی می کند تا ساعت 11/30 یا 12 شب می رسد پایان مراسم شده همه به منزل خود بر می گردند برای استراحتژ

در روز تاسوعا از اول صبح مراسم ی با توسط دسته های ی شروع می شود و یک دوردر گوچه های روستای ارلان با ی  دور می زنند بعد از آن روستای باغلار هر سال به نهار دعوت می کند  به آنجا می روند جهت صرف نهار ودر باغلار پیش از نهار ی و شبیه خوانی می کنند در آخر همه ای  مهمان ها برای صرف نهار به خانه ها میروند بدون دعوت چون همه به نیت امام حسین  این نهار راآماده کردن وهیچ منتی بر کسی ندارد همه  رامهمان امام حسین (ع) می دانند بعد از نهار به روستا بر می گردند

آمدن هیئت  باب الحوائج ارلانیهای مقیم مرند به روستای ارلان در روز تاسوعا

 بعد از ظهر هیئت باب الحوائج از شهرستان مرند برای مراسم عاشورا به روستای ارلان برمی گردند ودر ورودی روستا از آنها با دسته های ی استقبال گرمی می کنند بعد از ی به احترام مهمان بودن هیئت باب الحوائج آنها در اول ی ها حرکت می کنند  در شب عاشورا در شب عاشورا برای مهمانان در مسجد شام می دهند بعد از شام آخرین شاخصی شروع وبسیار با شگوه می شود بعد از آن ی شروع می شود این ی حال هوای دیگری دارد بسیار با شگوه و باشور امیدوارم در دفتر امام حسین نوشته شده باشد

عکسی از حاجی علی

6-درروز عاشورا بعد از طلوع آفتاب کم کم مردم در مرکز روستا به نام چشمه جمع می شوند اول شاخصی بعد ی شروع می شود هر سه دسته پشت سر هم از چشمه خارج شده به طرف قبرستان پایین به راه می افتند در میان راه هر کس نزر دارد اعدامی کند وبه قبرستان پایین می رسند یک فاتحه می خوانند به طرف قبرستان بالا به راه می افتند و در آنجا هم ی و نوحه خوانی با هم می کنند افرادی که در روز عاشورا در قبرستان بالا جمع می شوند حدوداً دوهزار نفر یا بیشتر می باشند بعد از مراسم در قبرستان بالا به طرف چشمه به راه می افتند وقتی که به چشمه رسیدن در آنجا هم مراسم پایانی را می گیرند

عکسی از حاجی علی

بعد از آن شبیه ها برای شبیه خوانی می آیند در چشمه مراسم شبیه خوانی شروع می شود آخرین شاخصی قبل از شروع شبیه ها پایان می یابد

عاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلاندیدار دو هیئت

عاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلان

عاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلان

عاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلان

عاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلانعاشورای روستای ارلان

عاشورای روستای ارلانعکسی از حاجی علیعکسی از حاجی علی

عکسی از حاجی علیعاشورای روستای ارلانعکسی از حاجی علی

تقریباً   تا ساعت سه بعد از ظهر طول می گشددر شبیه خوانی با اسب وخیمه ولشکر امام ولشکر عمر سعد در دوطرف  برای مبارزه آماده می باشند. امام برای هدایت مردم آمده .دشمنان آن حضرت برای مقام آمده اند حتی در این جنگ به علی اصغر هم آب ندادند در آخر. جنگ به پایان می رسد با پیروزی ظاهری عمر سعد ولی امام پیروز جنگ بود. علت آن هم همین است. که بعد از هزار چهار صد سال زنده است.  بعد از پایان تمام مهمان ها برای صرف نهار حسینی به خانه ها می روند .هر کس که ساکن روستا باشد تلاش می کند بیشتر مهمان جمع کند. تا امام از او راضی باشد.  تا سال آینده در شب شام غریبان ی شور بیشتری دارد. 


روستای ارلان

این امار خیلی قدیمی است آمار جدید در دست نیست آمار فعلی از دوبرابر بیشتر باشد

روستای ارلان

روستاي ارلان 

استان آذربایجان شرقی - مرند - کشکسرای(۱۵کیلومتری جاده مرند-خوی) - ۹کیلومتر از کشکسرای به سمت کوه میشو(به سمت جنوب) می آیید و نهایتا به روستای ارلان می رسید.
جاده ی روستای ارلان در سال ۸۹ آسفالت شده و هیچ مشکلی از بابت جاده روستا وجود ندارد.
سد روستا در قسمت غربی روستا واقع شده و قابل توجه مهمانان عزیز سد روستا یک جاده ی اختصاصی دارد که قبل از ورود به روستا از راه اصلی روستا جدا میشود و بدون اینکه به داخل روستا وارد شوید می توانید از این راه مستقیما به سد بروید.همچنین از طریق این راه می توانید به مناطق زیبای روستا از جمله آبشار و قویون گلی و پردی و نغرا بروید.
در سد روستا ماهی قرمز به مقدار بسیار زیاد یافت می شود که عزیزان می توانند با ترفند های ماهیگیری از این ماهی ها بگیرند اگر به عکس زیر به دقت نگاه کنید می توانید دسته های ماهی رو نزدیک سطح آب ببینید.
دسته ماهی های قرمز روی سطح آب سد
همچنین در سال های اخیر سد روستا در تابستان و زمستان برای جوانان روستا محلی برای تفریح شده است به این صورت که در تابستان برای شنا و آبتنی و در زمستان برای سرسره و برف بازی که واقعا خطرناک می باشد چرا که در سالهای گذشته(حدودا15 سال قبل) 2 نفر از هم روستاییان عزیز ما در همین سد متاسفانه غرق شده اند.به همین خاطر اصلا به داخل سد وارد نشوید.
**************
ارلان از چهار تا روستای گوچک بزرگ تشکیل شده است 1 - ارلان مرکزی 2- باغلار ارلان 3- واندجه ارلان 4- لاختمشه ارلان تک تک این روستاها در جای خود بسیار جالب و دیدنی هستند
کوچک است امامردم ساکن هستندباغلار ارلان که در غرب روستای ارلان قرار دارد درامد بسیاری از اهالی روستا ارلان از این روستای گوچک از گشاورزی بدست می آید تمام امکانات یک روستای بزرگ دار می باشد از قبیل برق گاز لوله گشی آب وراه و مدرسه و راه بدون اسفالت ونیاز به یک پل از روی چای گشکسرای واسفالت راه 7کیلومتر تا مردم این دیار راحت رفت آمد کنند
نزدیک روستای واندجه می باشد فصلی هست در بهاروتابستان مردم هستند ولی در زمستان تعداد کمی در انجا ساکن میباشندواندجه در شمال غرب روستای ارلان قرار دارد بدون گاز آب برق می باشد مردم فصلی در این روستا زندگی می کنند ودامداری وگشاورزی می کنند واز این راه در آمد کسب می کنند ودر شمال باغلار ارلان قرار دارد با باغلار 3کیلو متر وبا ارلان 6 کیلومتر و با واندجه 3 کیلومتر فاصله دارد

4-لاختمشه ارلان

نزدیک پیر بالا می باشد آن هم فصلی می باشد درشمال شرقی روستای ارلان و6کیلومتر از ارلان  6کیلومتر از گشکسرای 5کیلومتر از پیر بالا فاصله دارد  باغهای انگور و سیب و دامداری در این روستای گوچک فصلی رونق دارد مردم در این روستا ها از راه گشاورزی و دامداری کسب درآمد می کنند

دامداری
اماكن زيباي روستاي اردلان:
۱ - پردی : بخصوص نواحی اطراف کهریز که ماشین رو نیز می باشد.دوستانی که قصد رفتن به کهریز را دارند می توانند از کنار سد از طریق راه کانال به کهریز بروند
۲ - نغرا : یکی از از مناطق سرسبز و بسیار عالی از لحاظ منظره و آرامش و . نغرا می باشد.
۳ - خندق : قبلا از رسیدن به روستا حتما یک کوه مخروطی و جالب سر راهتان خواهید دید ما به دور و اطراف این کوه یعنی کوه گچی قالاسی خندق می گوییم که در دامنه ی ضلع غربی این کوه چشمه زیبا با آبی بسیار زلال وجود دارد که این محل در روز ۱۳ بدر یکی از شلوغ ترین محل ها خواهد بود چون علاوه بر روستای خودمان از شهر کشکسرای و مرند و . به این محل مردم زیادی خواهند آمد. لذا اگر خندق را برای گذاراندن ۱۳ بدر انتخاب کرده اید حتما سعی کنید صبح زود بیایید تا تو ترافیک جاده ی ارلان !! گیر نکنید.(توصیه ما را جدی بگیرید)
روستای ارلان

روستای ارلان

ساختن مسجدروستای ارلان در سال 70 محمد وسید محمد   آبشار روستای ارلان درسال 70 حاجی علی

عکسی از حاجی علی علیزادهعکسی از حاجی علی علیزاده

عکسهای از مردان بزرگ  ارلان در افتتاحیه جاده لاختمشه روستای ارلان توسط اسماعیل حسینی

عکسی از حاجی علی علیزادهعکسی از حاجی علی علیزادهعکسی از حاجی علی علیزاده

 

 

 

 

 

این عکس در تاریخ 1365 در جشن عروسی گرفته شده 

عکسی از حاجی علی علیزادهعکسی از حاجی علی علیزاده


عاشورای  1370 روستای ارلان

شبیه خوانی در ارلان جلو مسجد قدیمی

شبیه خوانی در ارلان جلو مسجد قدیمی

شبیه خوانی در ارلان جلو مسجد قدیمی

 

 

 

شبیه خوانی در ارلان جلو مسجد قدیمی

شبیه خوانی در ارلان جلو مسجد قدیمی

 

  
 

این عکس در تاریخ 1370 در ژردی روستای ارلان ودر فصل بهار گرفته شده یوسف حیدر محمود

عکسی از حاجی علی علیزاده

ارسال عکس توسط آقای حسن طلعت  مشهد علی صدقی دیمانچی خدا رحمت کند

 

ارسال عکس توسط آقای حسن طلعت  مشهد محمود رزمی خدا رحمت کند

ارسال عکس توسط آقای حسن طلعت  مشهد یعقوب بلالی با یدالله علیزاده خدا رحمت کند

عکسی از حاجی علی علیزاده سد در تاریخ 1371 بهار محمود عاده با حسن

عکسی از حاجی علی علیزاده 

 عکسی از حاجی علی علیزاده سرسره بازی در پیر درسی زمستان 1370

 عکسی از حاجی علی علیزاده

عکسی از حاجی علی علیزاده بچه های ارلان در پردی سال 1371

عکسی از حاجی علی علیزاده

عکسی از حاجی علی علیزاده بچه های مدرسه روستای ارلان در تاریخ 1370

عکسی از حاجی علی علیزاده

علی اصغر نجار خدا رحمت کند

عکسی از حاجی علی علیزاده

 فوتبالیست های ارلان

 مرحوم کربلا حسن تقی زاده بعد از افتادن از درخت باز هم کار می  کرد امید ش از دست نداده بود با پای مشکل دارش ادامه می داد نا امیدی قاتل انسان و دشمن خداست خدا رحمت کند عکسی از داود تقی زاده 

عکسی از حاجی علی

روستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلانروستای ارلان

 

روستای ارلانبچه های سال 60

حاجی علی 

پدران بزرگوار راثی علیزاده پسندیده محمد فتحعلی خدا رحمت کند به همگی

حاجی علی

پیران روستای ارلان در حال حاضر همه سلامت در زیر سایه خداوند هستن

حاجی علیحاجی علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

حاجی علیحاجی علی

 

 

 

 

 

 

 

 

خدا رحمت کند بر مشهد محمود رزمی و مشهد نبی عیسوی

حاجی علیحاجی علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو عزیز روستای ارلان خدا رحمت کند

حاجی علی

حاجی علی

 

 

 

 

 

 

 

 


روستای ارلان

 خبر فوری


إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

 

اگرمی خواهی تاریخ فوت سالهای گذشته ای  روستای ارلان را بدانید . به ادامه مطلب نگاه کنید . ویا قسمت اول در پائین صفحه می توانید مشاهده کنید. این صفحه تاریخ فوت های امسال می باشد.اجرکم عند الله
 
1398
 
ضمناً مراسم در ماه رمضان برای  افطاری وبعد از افطاری است
 
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم پروین رستم زاده همسر گرامی مرحوم سید حسین زاهدی اقدم در تاریخ 1398/05/ را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 15:45 بعد  از ظهر از مقابل مسجد رفیع آباد مرندبه طرف باغ رضوان مرند تشییع شد و مراسم آن مرحوم از ساعت 17:30 الی 19 در تاریخ  1398/05/  درمسجد رفیع آباد مرند  بود خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
 
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه مغفوره سریه مرادی در تاریخ 1398/05/03 را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 16:15 بعد  از ظهر در باغ رضوان مرند تشییع خواهد شد و مراسم آن مرحوم از ساعت 17:30 الی 19 در تاریخ  1398/05/03  در حسینیه پیر بالای ها واقع در شمس تبریزی کوی بهداشت بر گزار  خواهدشد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند

 ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم مغفور کربلا حسین اختیاری در تاریخ 1398/4/20 را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 15 بعد  از ظهر از مقابل منز شخصی خود به طرف قبرستان روستای ارلان خواهد شد و مراسم آن مرحوم از ساعت 17 الی 19 و ضمناٌ شام غریبان آن مرحوم از ساعت 22 الی 23:30 در تاریخ  1398/4/20  در مسجد جامع روستای ارلان بر گزار  شد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
 

ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم مغفورمشهد محمد شهبازی  در تاریخ 1398/04/9 را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 15بعد از ظهر از مقابل مسجد حضرت ابولفضل علی آباد  مرند به طرف باغ رضوان مرند خواهد شد و مراسم  آن مرحوم از ساعت 17 الی 19 در تاریخ  1398/04/9  امروز در مسجد حضرت ابولفضل علی آباد  مرند بر گزار خواهد شد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند

 

ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم مغفورجوان ناکام  امیر رضا راثی فرزندنقی راثی را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم  و مجلس تذکر آن مرحوم از ساعت 17 الی19 در تاریخ  1398/04/6  در مسجد حضرت علی واقع در سردار ملی مرند بر گزار خواهد شد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند

ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم مغفور کربلا محمود اسماعیلی در تاریخ 1398/4/3 را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 20 بعد  از ظهر از مقابل منز شخصی خود به طرف وادی رحمت روستای ارلان خواهد شد و مراسم شام غریبان آن مرحوم از ساعت  ساعت 20:30 الی 22 در تاریخ  1398/4/3  در مسجد جامع روستای ارلان بر گزار  شد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
 
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه مغفوره همسر عباس مظاهری  را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم  خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه مغفوره زهرا خلیلی همسر محمد اسماعیلی را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم  خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
 
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم مغفوراحمد صمدی در تاریخ 1398/02/ را به اهالی محترم و مهمان نواز روستای ارلان و باغلار ارلان و دوستاران ایشان در شهرستان مرند وجاهای   دیگر بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم تشییع جنازه ایشان  در ساعت 14:30بعد از ظهر از مقابل مسجد رفیع آباد مرند به طرف باغ رضوان مرند خواهد شد و مراسم شام غریبان آن مرحوم از ساعت 22:30 الی 24 در تاریخ  1398/02/  امروز در مسجد رفیع آباد مرند بر گزار خواهد شد خداوند به خانواده ایشان صبر دهد خدا رحمت کند
 

 
 
خداوند به پدر بنده آقای محمد علی علیزاده فرزند مرحوم حاجی محمد حسین علیزاده
 
و مرحومه زینب احساسی رحمت کند مرد خوبی بوداند
 

 

حاجی علی

حاجی علی

 

 


روستای ارلان

Image result for ‫عید قربان‬‎

عید قربان بر همه مومنین مبارک باد

 

مراسم عید در روستای ارلان ، تعدادی از خانوادها با هم  شده ویک حیوانی را قربانی می کنند ، با هم تقسیم می کنند ،ویا از قصاب گوشت می خرند ، و در روز عید قربان برای نهار گوشت ویا کوفته گوشتی می پزند ، وبرای تازه عروسها قربانی می برند ، آنکه توانای دارد ، وآنکه ندارد ، عیدی می برد ، برای عروس از طرف خانواده داماد

Related image

برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست و تنها بر زائران کعبه در مراسم حج واجب است، اما بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز، گوسفند، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آنرا بین همسایگان و مستمندان تقسیم می‌کنند.

حاجیان در این روز پس از به پایان رساندن مناسک حج، حیوانی را  ذبح می‌کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام، حرام شده‏ بود - مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخن و شانه زدن مو -، حلال می‌گردد و با توجه به اینکه حج، یکی از عبادتهای بسیار مهم در اسلام است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر مسلمانی بسیار شادی آور است، در نتیجه، روزی که پس از انجام وظایف‏ سنگین حج، به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش می‌آید را عید می‌دانند.

همچنین در روایت‌های مکرری نقل شده که در روز عید قربان، قربانی کنید تا یتیمان و گرسنگان و بیچارگان نیز به خوراک برسند.

عید غدیر خم

عید غدیر خم روز ۱۸ ذی الحجه در تقویم اسلامی می‌باشد که توسط مسلمانان شیعه برای جانشینی صریح علی بن ابی طالب در مقام امامت پس از محمد پیامبر مسلمانان جشن گرفته می‌شود. که به اعتقاد شیعیان بر طبق خطبه محمد در غدیر خم علی را بعد از خود با حدیث { مَن کُنتُ مولاه فَهذا علیّ مولاه أللهم والِ من والاه و عادِ من عاداه } جانشینش برای تمامی مسلمانان اعلام کرد.[۱][۲][۳] شیعیان نیز بر طبق یک سنت دیرینه، عید غدیر خم را در مساجد، تکایا و هیئت‌های مذهبی همانند عید فطر، عید قربان و دیگر اعیاد مسلمانان جشن می‌گیرند. در مقابل مسلمانان سنی، عید غدیر خم را جشن نمی‌گیرند و اعتقاد شیعیان مبنی بر جانشینی بعد از محمد را نمی‌پذیرند.البته شیعیان عید غدیر را بزرگترین عید مسلمانان می دانند و به نام عیدالله الاکبر نیز معروف است .

بقیه مطالب در ادامه مطلب قرار دارد

ادامه مطلب


روستای ارلان

شروع مراسم شبهای قدر در حسینیه ها و مسجدهای مرند از ساعت 11 شب قدر تا ساعت 3 شب هم در حسینیه ارلانیها و حسینیه مرند دعای جوشن کبیر می خوانند در مسجد روستای ارلان هم مراسم شب زنده داری با اجرای دعای جوشن کبیر واحسان و نماز احیاء دورکعت بعد از حمد هفت بار سوره توحید می خوانند

حسینیه مرند

فراررسیدن ماه خدا ماه توبه،ماه تصمیمهای خوب ماه فراموشی بدیها،ماه تطهیر ماه به زنجیر کشیدن شیطان ماه شب زنده داری ماه احیا و قرآن به سرگرفتن بر شما خوبان مبارک

Image result for ‫ماه رمضان‬‎

 دعای جوشن کبیر در سه زبان میتوانی بر روی عکس دانلود کنید مهدی زحمت گشیده این را فرستاده است

نماز روزه  قبول حق باشد

 

با توجه به آیات سوره قدر می‌توان به فضیلت‌های شب قدر پی برد:درادامه  مطلب می توانید ببینید

روزه گرفتن يعنی اين كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب از انجام چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند و شرح آنهادر ادامه مطلب گفته می‌شود، خوددارى نماید.


روستای ارلان

سلام کم کم می رسد نوروز با طراوت بهاری ،پیشاپیش عید نوروز را به همه دوستان تبریک عرض می کنم

لحظه تحویل سال ۹۸ / ساعت و زمان تحویل سال 98 ، ۱۳۹۸

لحظه تحویل سال ۹۸ / ساعت و زمان تحویل سال 98 ، ۱۳۹۸

لحظه تحویل سال ۱۳۹۸ هجری شمسی به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ایران :

ساعت 1 و 28 دقیقه و 27 ثانیه بامداد

روز پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ هجری شمسی

مطابق ۱۳ رجب ۱۴۴۰  هجری قمری

و ۲۱ مارس ۲۰۱۹  میلادی

 نسیم نوروز با عطر شکوفه های رنگارنگ آمدن بهار را نوید می دهد و بهار با تمام طراوت و زیبائی از راه می رسد

بسمه تعالی

سلام پیشاپیش عید نوروز 1398را به آشنایان ودوستان روستای ارلان تبریک شاد باش عرض می کنیم صد سال به این سالها از رسم های عید نوروز روستای ارلان

 بایرام یئلى چارداخلارى ییخاندا                    نوْروز   گوْلى  ،  قارچیچکى ، چیخاندا      

  آغ بولوتلار  کؤینکلرین سیخاندا                  بیزدن ده بیر یاد ائلییه ن ساغ اوْلسون          
                      دردلریمیز قوْى دیّکلسین ، داغ اوْلسون 
حیدر  بابا  نوروز  گلی  چیخاندا                   وقتن  السا بیر  دسته   گل   یولا سن 
تا که بولاخ نوروز گلب یاز گلیب                   باش    قارشب    ایشلماقا    یاز گلیب   
 
1- قبل از عید چهار شنبه سوری هست مردم برای خرید درروز آخرین سه شنبه سال به شهر مرند می روند وبرای شادی جوانان وبچه ها فش فشا وبادکنک ولوازم دیگر تهیه کرده به روستا برمی گردند تا در روستا شب سه شنبه چهار شنبه آتش روشن می کنند واز روی آتش می پرند ومی گویند :آتل باتل چهار شنبه" بختم آچل چهار شنبه :دختران پسران می پرند خلاصه شادی می کنند

مراسم چهارشنبه سوری قبل از عید نوروز


مراسم چهارشنبه سوری قبل از عید نوروز در روز پنج شنبه به یاد درگذشته گان آن سال در مسجد مراسمی برگزار می شود تمام اهالی روستا وآنهای که در دیگر شهرها زندگی می کنند به این مراسم سر میزنند وفاتحه ای بیاد گذشته گان می خوانند واز ساعت10 الی  12ظهر ادامه دارد در همان روز تمامی باز مانده گان به مهمانان غذا می دهند و بعد از ظهز همه مردم به یاد در گذشته گان در قبرستانها جمع می شوند ودر انجا فاتحه ای هم می خوانند بعد از فاتحه ودعا هر کس چیزی می آورند برای شادی روح در گذشته گان پخش می کنند
 
2-آخرین روز سال هم در روستا رسم جالبی هست بچه های زیر 10 یا بیشتر از 10سال برای گرفتن عیدی به خانه همسایه ها یا اقوام مراجعه می کنند وعیدی می خواهند بعضی از مادران تخم مرغ ها را رنگ کرده آماده می کنند تا بچه ها دست خالی بر نگردن وبعضی از مادران پول تهیه کرده به هر بچه که می رسد عیدی می دهند نمی پرسند که شما کی هستی وبعضی از مادران گردو و بادام آماده می کنند خلاصه نمی خواهند در مقابل بچه ها شرمنده شوند ازظهر آخرین روز شروع تا عصر همان روز تمام می شود
 
3- درآخرین شب سال رسم دیگری است درجای خود دیدنی است جوانان یک پارچه را با طناب می بندند واز باجا یا از پنجره خانه همسایه به داخل خانه می اندازند وصاحب خانه عیدی به آن پارچه می بندند ومی گویند بگشید آنکه در بام هست می گشت و به خانه دیگری می رود همین طور تا نیمه شب عیدی جمع آوری می کنند
 
 4-درتحویل سال جدید همه ای خانواده در اطراف سفره هفسین جمع می شوند ودعای تحویل سال را می خوانند وبرای سلامتی همه دعا می کنند بعد از تحویل سال به یک دیگر تبریک می گویند بزرگ خانواده عیدی به بچه های خود می دهد بعد از آن برای دیدن اقوام وبزرگان وگفتن تبریک سال جدید به تک تک خانه آنها می روند آول گوچکترها بعد بزرگترها می روند
 
 5 - بعد از نوروز در اوایل بهار سیزده بدر است رسم روستای ارلان این است همه ای مردم برای آماده شدن به سال جدید پر سود از نظر منوی اقتصادی به طبیعت ودامنه کوه ها پناه می برند بستگی به توان اقتصادی دارند که اگر وضع خوب باشد از مرغ وگوشت گاو گوسفند برای کباب یا چیزهای دیگر با لوازم جانبی می برند در سر چشمه ها نهار سیزده بدر را آماده می کنند درغیر این صورت دو یا سه تا تخم مرغ یا وسایل ارزونتر می برند هرکس با باب خود می رود تا حال هوای جدیدی پیدا کنند و با نشادتر در سر کار ها حاضر باشند
 

برگشت زمستان درروستای ارلان درآخرین روزهای اسفند به علت گرمترشدن هوا ن روستابه فکر خانه تکانی افتادن بسیاری هم به آخررساندن وهمه چیز را شسته وتمیزنمودن وبعضی هم به علت زیاد بودن کمی به درازا گشیده وباعث بارش برف سنگین شده که در داخل خانه ها همچنین ادامه دارد درعید نوروز همه جا تمیز همه با محبت وشاد خواهندبود مثل شعر شهریار عروس ها به اطراف طاقچه ها نقش می زنند ودر طاقچه ها چیز های را ردیف می کنند تا دید خوبی برای بیننده داشته باشد برف رحمت الهی که در این زمان باریده است انشاءالله شکر گذار بوده باشیم


روستای ارلان

مراسم آخرین پنج شنبه سال در روستای ارلان از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 قبل از ظهر در مسجد جامع روستای ارلان برای تمامی از دنیا رفته گاه همان سال مراسم دسته جمعی می گیرند و بعد ظهر هم همه برای زیارت اهل قبور به قبرستانها می روند وهرکس به توان خود مانده احسان می کنند برای بچه ها که در قبرستانها جمع می شوند از قبیل خرما بیسکویت یا شیرنی برای فاتحه خوانی جمع می شوند

جدیدترین عکسها از جاده روستای ارلان

روستای ارلان

روستای ارلان

روستای ارلان


روستای ارلان

زمستان سرد در آذربایجان با25 درجه زیر صفر و هوای معمولی در میان کوه ها در  روستای ارلان با 8 درجه زیر صفر  بسیار  عالی بود جلو مسجد پائین در روستای ارلان منظره بسیار عالی می باشد

حاجی علیروستای ارلان از بیرون روستا دیده می شود که در میان کوه ها وبرف ها ساکن شده  هوای بسیار صاف عالی دارد

روستای ارلان

بغل گچی قالاسی جاده روستای ارلان در تاریخ 95/10/16 بسیار عالی و بدون خطر رانندگی کنید دست کارکنان درد نکند و بخصوص  آقای اسماعیل حسینی هم خسته نباشد با این همه محبت که دارد برای روستای خود زحمت می گشد و باعث راحتی مردم می شود و دهیاری هم خسته نباشد که به جاده روستای ارلان رسیدگی می کنند وهمیشه باز است رفت آمد به راحتی انجام می پذیرد ممنون از لطف مردم که همکاری آنها باعث رونق روستای ارلان می شود

حاجی علیحاجی علی

پشته روستای ارلان در زمستان 95 وهوای صاف در روستای ارلان که در مرند واطراف مرند مه بود

حاجی علی


روستای ارلان

کوه میشو داغی و پردی روستای ارلان هم در میان برف زمستانی 95 بسیار دیدنی شده

روستای ارلان

روستای ارلان و جاده روستای ارلان

روستای ارلان

نمای دور از گچی قالاسی و رفتن مردم در روز پنجشنبه به سر مزار گذشته گان برای فاتحه  خدا رحمت کند

روستای ارلانسد خاکی روستای ارلان در زمستان 95

روستای ارلان


روستای ارلان
Image result for ‫چله قارپوزی‬‎مرند
 
عمرتون 100شب یلدا                              دلتون قد یه دریا        
توی این شب های سرما                        یادتون همیشه با ما
درروز قبل از شب چله در روستای ارلان برای نوعروسان یا نامزد ها از طرف خانواده داماد چله می برند در این مراسم هر چه از دستشان می آید برای نوعروس می برند تا شاد باشد وبرای دخترانی که رفتن به خانه بخت از طرف خانواده عروس برای دخترشان چله می برند تا زمستان سرد را تحمل کنند دراین رسم چله بردن یک عدد هندوانه وپشمه وهرکس به توان خود چادر یا مثل آن چیز دیگری وتعداد میوه وشیرینی می برند قبل از شب چله می برند تا دخترشان در خانواده شوهر سر بلند باشد

Related image

شب چله در آذربایجان
آیین ها
شب چله در آذربایجان چله یا شب یلدا بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان غروب آفتاب از 30 آذر تا طلوع آفتاب در اول دی اطلاق می‌شود ، که برابر با 21 یا 22 دسامبر تقویم میلادی است.
ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام و ملت های ساکن نیمکره شمالی ،یلدا را که مصادف با انقلاب زمستانی در این نیمکره است مبارک داشته و در این شب  جشن می‎گیرند.

روستای ارلان
یلدا در آذربایجان
مردم آذری نیز شب چله را دور هم جمع می شوند و بهترین غذاهای سنتی و بومی خوشمزه را برای این شب تدارک می بینند و در این شب چیله قارپوزی یعنی هندوانه چله می خورند و باور دارند که هندوانه، سوز سرما را از آنها دور می کند.
در اردبیل مردم در شب چله، چله بزرگ را قسم می دهند که زیاد سخت نگیرد و معمولا قورقا یعنی گندم برشته، سبزه، مغزگردو و نخودچی کشمش می خورند.
در این روز برای نوعروسان و دخترانی که به خانه شوهر رفته اند از طرف خانواده داماد و دختر هدایایی همراه با خوردنی های این شب فرستاده می شود. با توجه به طولانی بودن این شب بزرگان خانواده از گذشته ها و داستان ها و ضرب المثل ها سخن می گویند و کوچکترها هم به بازی و شادی می پردازند

Image result for ‫چله قارپوزی‬‎

روستای ارلان

 عکسهای  شهدای روستای ارلان  مسجد روستای ارلان

مسجد روستای ارلانشهدای ارلانمسجد روستای ارلان

 احسان در پنجشنبه محمد قلی زاده در مسجد روستای ارلان  خداوند رحمت کند

 احسان در مسجد روستای ارلان

کوههای اطراف روستای ارلان در پائیز 95 اولین برف بود که باریده وسفید پوش کرده

کوه های روستای ارلانکوه های روستای ارلان

کوه های میشوروستای ارلان

جاده روستای ارلان در پائیز 95 پس از باریش اولین برف

جاده روستای ارلانجاده روستای ارلان


روستای ارلان

آبی درسی با منظره بی نظیر در روستای ارلان

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلان

روستای ارلان از نمای جدید و عالی سر سبز زیبا و دیدنی

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

 

 

 

تعمیر جاده زیبای روستای ارلان با منظره بسیار عالی واز بغل گچی قالاسی می گذرد از زحمتگشان عزیز تقدیر و تشکر می کنیم

روستای ارلان

روستای ارلانروستای ارلان


روستای ارلان

در مورد علمدار علی

یک روز از یک نفر شنیدم که می گفت علمدار علی آنکه  می گویند نیست این علمدار علی یکی از اهالی این منطقه بود یا جمعی از یاران علی (ع) برای کمک به آن حضرت می رفتن با دشمنان آن حضرت روبرو می شوند وجنگ سختی می گیرد و ایشان و دوستان ایشان در نزدیکی این محل میدانی هست به نام میدانار شهید می شوند بعضی می گویند اینها از فرماندهان لشگر اسلام بود خیلی ظلم می کردن مردم به پا خواستن و گشتن اگر آنهای که این جور می گویند اگر درست باشد یک روایت بود در مورد قبر حضرت رقیه یزید هر روز  چراغ برای زینت قبر پدراش معاویه می برد ولی شیعیان و دوستداران آن حضرت آنها را به قبر حضرت رقیه می بردند یک جای بود خیلی گوچک مثل کره های ما که در باغها داشتیم برای گذاشتن وسایل کوچگ و سیاه اگر این فرضیه ها راست است چرا قبر معاویه ویزید یا جدشان نمانده ولی قبر دختر سه ساله امام حسین به آن زیبای مانده است میگن از خوب بد فقط یک اسم می ماند مانند شعر شهریا افلاتونان بیر قوری آد غالبدی چرا در مورد باور های غلط فکر نمی کنیم درست خداوند گفته مرده ها صدای زندها را نمیشنود و زندها هم صدای مرده ها را نمشنوند بعضی از محققان یا گویندگان به روایت ها شاخ و برگ می دهند یعنی یک کلاغ را چهل کلاغ می کنند نباید این کار کنیم مردم را به اشتباه بیاندازیم بنابه گفته حضرت یوسف شما حقیقت را بگوید مردم خودشان تشخیص می دهند دنبال حق روند یا نا حق خداوند به انسان عقل وشعور داده تا خودش در این جهان خودش را اداره کند

تغییرات در کنبدهای علمدار علی از سمت چپ از سال 1370 تا 1396

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

 

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلان

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

 

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلانروستای ارلان

 

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلان

 

 

 

 

 

روستای ارلان

روستای ارلان

روستای ارلان

 

 

 

 

 

روستای ارلان روستای ارلان

روستای ارلان

 

 

 

 

روستای ارلانروستای ارلان

روستای ارلانروستای ارلان

 

 

 


روستای ارلان

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

باحال ترین جوک های خنده دار جدید seoinfo آوای دانش artasavalan-آرتاساوالان -ائل سئون - شاجین (shajin) دستگاه پولیشر شرکت RUPES روبات سنجاب ، @sanjbob17bot، کار، استخدام، کاریابی، شغل، مشاغل، رزومه، جستجو، آگهی، فرصت، کارمند، مهندس، کارشناس، نیروی انسانی، منابع انسانی، کا زندگی بهتر❤ DRPOOLGROUP my-st0ry2 .: ɪᴍɪᴍᴇᴄʜ :.